Vi som har skapat hemsidan sakerallaser.se är klass HUM15 på Internationella gymnasiet i Uppsala. Tillsammans med vår lärare i kurserna litteratur och skrivande har vi under vårt sista år på gymnasiet arbetat med Anna Ahlunds bok Saker ingen ser. Eftersom alla i klassen fastnade för boken, både stilistiskt och innehållsmässigt fick vi inspiration att skriva en egen novellsamling  med liknande teman och motiv. Vi började med att skapa karaktärer som, liksom oss,  går sitt sista år på gymnasiet, därefter skissade vi upp dramaturgiska kurvor för samtliga noveller med hjälp av Anna Ahlund själv. Nästa steg var att presentera karaktärer och händelseförlopp så att alla historier skulle hänga ihop logiskt. Efter återbesök av Anna Ahlund kom sedan skrivarbetet med kamratrespons igång på allvar. Sista momentet i arbetet var att publicera noveller, karaktärsbeskrivningar och dramaturgiska kurvor så att läsaren får en helhetsbild av klassen och allt som händer karaktärerna under deras sista år på gymnasiet.

 

Syftet med att publicera på en hemsidan är att göra vårt arbete publikt. Kanske kan arbetssättet inspirera andra att jobba på ett liknande sätt. De som tar del av vår hemsida kan tydligt ta del av  karaktärerna och deras relationer till varandra på ett enkelt och överskådligt sätt.Vi tänkte först delta med våra noveller i tävlingen Jag skriver i dina ord, men eftersom utgångspunkten där skulle vara en dikt eller en låttext ville vi komma ut med våra texter, som alltså är en tolkning av en hel roman, på annat sätt.

Ett annat syfte är att få en helhetsbild av arbetet för egen del.

Vi elever har jobbat med hemsidan med stöd från vår lärare, upplägg, namn och utseende har vi dock beslutat om själva.

Arbetet med sidan har en självklar koppling till flera delar i det centrala innehållet i kursen skrivande:

  • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
  • Skriftlig framställning efter mönster och förebilder samt friare skrivande.
  • Utformning av texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar.

Vad gäller upphovsrätt har vi använt filtret urkund för att förhindra plagiat. Vår lärare har också följt texternas framväxt utifrån redaktionsmöten och karaktärsbeskrivningar. Varje skribent har upphovsrätt till sina egna texter.

Vi kommer att fortsätta att använda oss av sidan under kursens nästa och sista moment som innebär produktion av texter som är av en multimedial karaktär.

Vi har genom Webbstjärnan fått en chans att lägga ut vårt arbete som vi gjort i kursen skrivande. Vi har lärt oss att skriva och redigera våra egna texter och använda internet i studierna. Att använda hemsidan har gjort arbetet roligt och vi har fått känna oss som en egen liten redaktion. Tack vare denna hemsida har hela klassen engagerat sig och bidragit med egna fantastiska tankar och idéer som vi sedan har skrivit ner till en bok.
Av hela momentet har vi lärt oss att skriva noveller och att samarbeta med resten av klassen, bland annat när vi har satt ihop alla noveller och när vi sammanställde allting. Att använda oss av en hemsida har varit ett roligt sätt att vara kreativ och att se hur allt kommer ihop är en spännande känsla. Vi har haft väldigt roligt tillsammans när vi planerat hemsidan, texterna och upplägget.